Heidagen, visiebijeenkomsten en brainstormsessies die beklijven

 

  • Wat is onze visie, missie en strategie en hoe zetten we deze om in een concreet actieplan?
  • Hoe kunnen we onze cultuur veranderen in lijn met onze missie?
  • Wat is onze collectieve ambitie?
  • Hoe werken we weer met energie, passie en plezier?
  • Hoe verbeteren we het functioneren van ons team?
  • Hoe implementeren we een nieuwe werkwijze en hoe toetsen we deze?
  • Welke koers zetten we uit als MT?

 

Pontier&vanMoorst is uniek in procesbegeleiding bij bedrijf. Met korte interactieve workshops kunnen we ontwikkeltrajecten binnen uw organisatie bevorderen.

 

 In je eigen werksituatie met leren aan de slag? Zet dan Intervisie in!

Pontier&vanMoorst heeft veel ervaring in het begeleiden van intervisie. Intervisie is een zelfhulpmethode waarmee collega's elkaar helpen om zich te professionaliseren in hun werk. Dit gebeurt in een intervisiegroep. De leden van de groep komen op vrijwillige en gelijkwaardige basis regelmatig samen. De deelnemers behandelen situaties waarvan ze willen leren die zich op de werkvloer voordoen. De intervisiebijeenkomsten en de inbedding in de organisatie moeten echter aan een aantal voorwaarden voldoen om te komen tot inspirerende en succesvolle resultaten.

Wilt u binnen uw organisatie starten met het invoeren van intervisiegroepen en wilt u advies over hoe u een intervisiegroep opstart, wat randvoorwaarden zijn en hoe de medewerkers dit vervolgens zelf op kunnen pakken door middel van intervisiecoaching? Dan helpen wij u graag op weg. Met Pontier&vanMoorst als procesbegeleider… is resultaat gegarandeerd!

 

"Met Pontier&vanMoorst als procesbegeleider...is resultaat gegarandeerd!"