Deze training bieden we ook aan in de zorg rondom agressie bij probleemgedrag van bijv. dementerenden.

 

Resultaat van de training

Deelnemers zijn zich bewust van het effect van hun eigen houding in het ontstaan van agressie bij de klant, bewoner, familie. Ze hebben praktische handvatten m.b.t. signaleren en omgaan met agressie. Met behulp van de bestaande protocollen en procedure kunnen deelnemers gericht melden en afspraken maken over opvang en aandacht voor elkaar na calamiteiten.

 

Voor wie?

De training is met name gericht op (non) verbale agressie van zowel klant, bewoner of familielid. 

 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Hoe agressie voorkomen: preventie
  • Tijdig eerste signalen van agressie en verschillende vormen van agressie herkennen
  • Leren wat agressie kan veroorzaken, zoals bijv. eigen houding en gedrag, de omgeving
  • Leren in het gesprek aan te sluiten bij wat de ander denkt, voelt en wil
  • Agressie reducerende technieken toe te passen, de-escalatietechnieken
  • Leren duidelijk eigen grenzen aan te geven
  • Afspraken over onderlinge opvang en communicatie naar collega‚Äôs over aanpak ter preventie
  • Bekendheid van protocollen binnen de organisatie rondom omgaan met agressie en nazorg