Afgelopen jaar hebben wij, De Riethorst Stromenland, met 80 verpleegkundigen een fantastisch mooi traject mogen doorlopen onder begeleiding van Paula en Natasja.

80 medewerkers met het mooiste vak in de zorg zijn in hun kracht gezet en opgeleid tot verpleegkundigen als zorginhoudelijk coach.

Talenten van een ieder zijn in beeld gebracht via DISC. Er is getraind op vaardigheden en op (zelf)kennis op een laagdrempelige, creatieve en inspirerende wijze. Met aandacht voor het individu en in samenspel met de groep wisten Paula en Natasja een boost te geven aan ieders ontwikkeling. Bij de evaluatie bleek dat het traject met een gemiddeld cijfer van 8,7 tot één van de meest gewaardeerde trainingen uit de bus is gekomen!

Fijn dat we elkaar ook dit jaar niet uit het oog verliezen en we middels intervisie sessies de ontwikkelslag gaan borgen in onze organisatie. Hartelijk dank voor jullie bevlogen wijze van training en dank voor de fijne samenwerking.

 Monique Miseré Clustermanager Zorg en Behandeling Langdurige Zorg, Riethorst Stromenland

 

"De verpleegkundige als zorginhoudelijke coach"

In de periode 2018 en 2019 hebben Paula & Natasja 2 trajecten voor ons verzorgd. Een Leiderschapstraject voor zorgmanagers en een traject: De verpleegkundige als zorginhoudelijke coach.

‘Natasja en Paula ontzorgen je, zowel organisatorisch als inhoudelijk nemen ze veel werk uit handen. De 80 verpleegkundigen gaven de training een welverdiende 8.6. Het is met name de combinatie van de Persoonlijke Stijl Analyse gebaseerd op de DISC en de verwevenheid ervan in het totale programma wat zorgt voor persoonlijke ontwikkeling. Het programma is flexibel en kan in overleg altijd worden bijgesteld’.

Maarten van Gennip, opleidingsadviseur van de Riethorst Stromenland

Coaching traject van Maria 

Onze sessies zitten erop…. Wat ben ik blij dat ik dit traject ben gestart!Je oprechte interesse en medeleven zorgde ervoor dat ik me gehoord en begrepen voelde in een periode waarin ik daar veel behoefte aan had. Een vervelende situatie waarin je zit verander je niet door jezelf te willen veranderen, maar juist bij jezelf te blijven en vanuit daar keuzes te maken is een leer les voor mij geweest. Je hebt me nog meer inzicht gegeven in mezelf: waarom ik de dingen doe die ik doe en waar voor mij grenzen (zouden moeten) liggen. Door jouw pakkende vragen, bedacht ik eigenlijk gaande weg zelf grotendeels de antwoorden en legde ik steeds meer de focus op wat belangrijk is voor mijzelf. Dankjewel Paula voor je rust, je openheid, je eerlijkheid en je tips! Ik heb mijn waarden weer helder op mijn netvlies en jij hebt me ook handvaten meegegeven, zodat ik vertrouwen heb dat ik, met een beetje tijd, weer mijn oude, wat wijzere, ik zal zijn. En als steuntje in de rug kan ik evt. terugvallen op een coaching sessie aan de Zeeuwse kust: fijne gedachte!

Geinspireerd samenwerken 

De afgelopen jaren hebben we vanuit Savant Zorg al geregeld samengewerkt met Paula en Natasja. Bij Savant zijn we samen volop in beweging om steeds meer ruimte te creëren voor maatwerk voor onze cliënten/bewoners en de daarvoor benodigde regelruimte voor onze medewerkers. In deze ontwikkeling staan we regelmatig stil bij wat dit van ieder van ons vraagt en hoe we daarin geïnspireerd kunnen samenwerken.

Op 2 verschillende dagen heeft Paula de groep van coaches, verbinders, zorgdirecteuren en de procesbegeleider begeleid om hierover met elkaar in gesprek te gaan.  Wat ik waardeer in Paula is de prettige en deskundige manier waarop zij dit weet te begeleiden. Met respect en aandacht voor de mensen en het proces. Door de inzet van een aantal werkvormen konden we snel ‘de diepte ingaan’. Dit heeft ons geholpen om te delen, kwetsbaarheid te tonen en nader tot elkaar te komen. Resultaat: twee keer een geslaagde dag!

Drs. Karien Mescher (Procesbegeleider Eigenaarschap bij professionele teams bij Savant Zorg) 

Coachingstraject op maat 

Referentie van PuurZorg, Neeltje Treffers

Pontier&vanMoorst is voor ons al lange tijd een betrouwbare en fijne partner als het gaat om teamontwikkeling van ons en ons personeel.
Daarnaast verzorgen zij ook op maat gemaakte scholingen / trainingen voor onze zorgtalenten.
In de afgelopen jaren hebben zij ons en ons team leren kennen en spelen zij op professionele wijze in op onze wensen op het gebied van ontwikkeling en binding van ons team.

Zij denken en bewegen met ons mee en weten ons iedere keer weer te enthousiasmeren.
Het op maat gemaakte coachingstraject en teambuildingactiviteiten leiden voor ons ook tot bruikbare handvaten die we direct hebben kunnen toepassen in praktijk.
Wij hebben Paula en Natasja leren kennen als deskundig, enthousiast, betrokken en betrouwbaar.
We kijken er naar uit om nog lange tijd met jullie te blijven samenwerken!

Workshop: Vind je Kompas!

Reactie van Lisette Wouters

De workshop heeft me laten inzien dat er veel mensen met verschillende functies met dezelfde vraag rondlopen als ik. Ik vond het leuk, en uitdagend om te doen, steeds weer nieuwsgierig naar iets in mijzelf. Mijn koers kaarten waren rakend. Het kompasverslag lees ik regelmatig even over.

Reactie van Janny Timmermans 

Ik vond het een prettige manier om in een groep met nieuwe mensen door het spel snel in contact te komen maar daarnaast vooral de focus op je eigen kompas te houden erg prettig. Mooi en leuk spel om in te zetten voor teams die elkaar wat meer beter kennen hierdoor.

Reactie van Marina

Heel bijzonder hoe je intuïtief weet wat op dat moment het beste past bij je leervraag. En de interactie met de andere spelers is ook erg leuk en waardevol. Het spel maakt, dat je jezelf snel veilig genoeg voelt om zaken die je bezig te houden met anderen te delen en elkaar respectvol feedback te geven. 

Reactie van Annet

Bij mij heeft het spel weer beweging en inzicht in mijn voorop gestelde vraag gebracht.

Wat ik verder héél positief vind is, dat door deze spelvorm elke deelnemer tijd en aandacht krijgt voor zijn verhaal, vraag, emotie of wat dan ook.

Natasja en Paula, hartelijk dank en wat fijn dat ik onder jullie begeleiding dit mocht doen.

Complimenten voor de rust die jullie uitstralen en de sfeer die jullie neerzetten, waardoor mensen zichzelf mogen zijn.

Training klantgericht telefoneren

Reactie van Franck Bodelier, Resource manager bij Trafficon (www.trafficon.nl)

In drie intensieve dagdelen training klantgericht telefoneren hebben we casussen geoefend met een acteur, tips & tricks gekregen hoe we moeten omgaan met verschillende situaties en zijn we als team verder gegroeid. Met jarenlange ervaring in onze rugzak hebben we toch weer zaken geleerd van en met elkaar, maar zeker ook met de goede begeleiding en inzet van Pontier&vanMoorst. Dank hiervoor.

Persoonlijke motivatie profiel van Q4 Profiles

Reactie van Brenda Kovac – de Bruyn l Hoofd P&O advies & Flexpool Afdeling Personeel & Organisatie

Ik ben bij Paula gestart met vragen die bij mij speelden over de richting van mijn ontwikkeling. “Welke kant wil ik op? Waar ligt mijn kracht? Wat wil ik in de toekomst nog bereiken. Pas ik beter in de rol van een adviseur of een leidinggevende of juist in beide?”.

Met behulp van het persoonlijke motivatie profiel van Q4 Profiles en de gesprekken met Paula heb ik daar duidelijker inzicht in gekregen. Ik weet nu beter waar mijn valkuilen liggen en wanneer ik alert moet blijven en extra energie moet steken in datgene wat van mij gevraagd wordt. Ik weet ook beter waar mijn kracht ligt en wanneer ik die meer zou kunnen en mogen inzetten. Het zoeken en vinden van mijn persoonlijke drijfveren en kwaliteiten, mede door de gesprekken met Paula, hebben me bewuster gemaakt van de persoon die ik ben en hoe ik deze in de toekomst als motor kan inzetten.

Nogmaals dank!

Team-APK

Reactie van Chantal Boeijen / Barbara Krijnen Hoofd afdeling Datamanagement

Na wat recente wisselingen in de teamsamenstelling hebben we begin dit jaar als team Datamanagement samen met Paula en Natasja een team-APK gedaan om te kijken waar we nu met elkaar staan en wat we wellicht in de toekomst kunnen aanpakken om een (h)echt team te vormen. We zijn gestart met het “maken” van de DISC-profielen: wat een inzicht dat al voor iedereen met zich meebracht…… In de volgende sessies hebben we vooral de focus gelegd op feedback geven aan elkaar, wat leidde tot heel veel verschillende reacties: van hilariteit tot tranen maar ook stiltes.

Paula en Natasja hebben met hun laagdrempelige en soms ook confronterende aanpak een enorme prikkel gegeven om meer openheid en ruimte te creëren in ons gevarieerde team.

Een aanrader voor elk team!

Training voor interne coaches

Reactie van Marlies Kusters Teammanager, Savant zorg

Natasja en Paula zijn 2 leuke, enthousiaste trainers, die de kwaliteit bezitten om binnen korte tijd de match te maken met de deelnemers  en bij hun niveau aan te sluiten.

Binnen onze organisatie hebben ze 9 beginnende ontwikkelcoaches nuttige en begrijpelijke tools en lesmateriaal bijgebracht om de basis te leggen voor een goed coach-ontwikkel- gesprek. 

Dit doen ze op een energieke manier met veel metaforen, ruimte voor eigen inbreng, prikkelend, bewustwordingsmomenten en door zelf te ervaren.

We hebben samen een goede basis gelegd om nu veel “vlieguren te gaan maken”.

We gaan met veel enthousiasme aan de slag!

 

Workshop: Werken met energie en plezier voor een team Thuiszorg van Thebe 

Reactie van Lisette

Ik kijk heel positief terug op de workshop afgelopen woensdag. Ik vond het ontzettend indrukwekkend. Het houdt mij nog steeds erg bezig. 

Vanmorgen na onze dienst nog even bij gekletst met een paar collega's. Wij vonden alle drie dat jullie keigoed doorpakte op een probleem in ons team. Het is nu aan ons team om hier aan te gaan/ blijven werken. En het was prettig dat jullie dit als 'buitenstaanders' deden.  Ik merk bij collega's dat iedereen het moeilijk vindt om feedback te geven. Al met al, voor mij zeker voor herhaling vatbaar. 

>> Ik ga deze positieve ervaring zeker delen met collega's.

Paula en Natasja, ik ben heel blij deze workshop te hebben mogen ontvangen.

Teamdag Fontys

Reactie van Eva Maasen 

Klantgerichtheid en Feedback geven; relevante thema's die aansluiten bij de ontwikkeling naar een expertise dienst, een van onze ambities. Thema’s die aandacht (blijven) vergen en dus een mooi onderwerp voor onze teamdag (Fontys Hogescholen, dienst Studentenvoorzieningen). We zijn actief aan de slag gegaan met Paula en Natasja via interactieve werkvormen en rollenspellen met echte acteurs. Even uit je comfortzone zodat je op scherp wordt gezet. Maar veilig genoeg om er ook echt iets van te kunnen leren. Een mooie basis om mee verder te gaan. Aan ons nu de taak deze thema’s te borgen binnen de organisatie. Een greep uit de reacties van collega's over de opbrengst van de teamdag:

“Het was fijn de theorie weer even op een rij te hebben gezien en onze valkuilen weer op het netvlies te hebben”

“De speelse manier van simuleren van praktijksituaties is een mooie tool tijdens onze kennisdelingsmomenten”.

“We gaan scherper zijn in het feedback geven op gedrag in plaats van alleen op inhoud”

“Het is belangrijk dat je weet wát je klant precies wil: dus doorvragen i.p.v. aannames doen”

 

Training omgaan met agressie

Reactie Marianne van Deursen, Savant

Het doel van de inzet van de training omgaan met agressie voor ons team thuisbegeleiding van Savant was om zaken weer opnieuw helder in beeld te krijgen en weer opnieuw alert te zijn als we agressie tegenkomen in ons werk. Onze grenzen zijn dermate verlegd dat we agressie beschouwen als iets dat erbij hoort...  en dat is niet acceptabel.

De stukken die we van te voren gekregen hadden van Pontier&vanMoorst waren zeer helpend als voorbereiding op de training verzorgd door Natasja en een acteur.

Juist door deze inzet en combinatie werd een optimaal resultaat verkregen en ging ieder met voldoende handvatten, dus weer goed toegerust, naar huis.

We hebben nadien gezamenlijk nog geëvalueerd en ieder was vol lof: goede cursus, goede aanpak, goede voorbereiding….ga zo door dames! Bedankt voor jullie inzet.

 

ACT training

 

ACT is een ontzettend leuke en waardevolle training. Je leert snel afstand nemen van je gedachten.

Ik heb daardoor zoveel meer rust gekregen en ik richt me meer op de dingen die voor mij waardevol zijn! Bedankt voor de leerzame momenten en voor het enthousiasme!

 

Reactie van een Gelukkige deelneemster, Monique Smits

Ik werd getriggerd door de zin:  Haal jij uit je leven wat erin zit?

Ik heb vele cursussen gevolgd voor mijn werk maar deze ACT training springt eruit!

Zowel qua manier van training geven als de inhoud. Mensen die zo bevlogen en enthousiast zijn en met zoveel passie de stof overbrengen. 

Na 6 sessies kan ik wel zeggen dat er een verandering bij mij gaande is. Ik heb veel over mezelf geleerd en heb ontdekt wat ik wil bereiken in mijn leven. Ook ben ik dingen anders gaan doen en ik geniet meer van het leven en leef vooral veel intenser.

Als ik de mogelijkheid had dan had ik deze training al veel eerder gedaan. Echt een aanrader!!!

Voor iedereen valt er wat uit te halen, het is als een cadeautje voor jezelf. 

 

Reactie Fanny van Dun, trainer/adviseur Bureau G&D:

ACT...staat voor Acceptance and Commitment Therapy en voor mij ook voor daadwerkelijk 'doen'. 

De training voldeed daarin volledig aan mijn verwachtingen: praktisch ingericht met veel ruimte voor het delen van ervaringen om hier samen van te leren. Paula bood hierin een veilige leeromgeving en ook de begeleiding en sturing om te kunnen ontwikkelen. 
Deze training, die ik mezelf kado had gedaan om meer in het hier en nu te kunnen leven en andere keuzes te kunnen maken, is meer dan een kado voor mij alleen. De praktische tools die vanuit ACT geboden worden, pas ik nu ook regelmatig toe in de trainingen die ik zelf geef. 

Een fijne en leerzame ervaring, die door Paula professioneel en ook laagdrempelig verzorgd is. Echt een verrijking! 

Hartelijk dank!

 

Linda van Akere en Naan Gevers, Teamleidinggevenden Gastteam, Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis

 

In 2015 hebben 100 medewerkers gastteam van het TweeSteden ziekenhuis de training ‘Gastgericht samen werken aan Samenwerking’ gevolgd. De medewerkers gastteam kregen handvatten aangereikt die zij in de praktijk op de werkvloer gebruiken, zoals het voeren van een werkoverleg en gastgerichte communicatie. Als leidinggevenden van het gastteam zijn wij blij met het enthousiasme waarmee onze medewerkers deze leuke training gevolgd hebben. En blij zijn wij zeker met datgene wat onze medewerkers hier geleerd hebben en wat wij hiervan terug zien op de werkvloer. Wat onze medewerkers als erg leuk hebben ervaren zijn de verschillende rollenspellen met Corrie en daarbij de herkenning van zaken uit de dagelijkse praktijk zoals de verschillende communicatiestijlen. In het verlengde van deze training kreeg iedere medewerker tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsborrel van het gastteam een tegel met een spreuk over samenwerking.

spreuk

Reacties van de deelnemers:

 • De types die werden uitgebeeld waren heel herkenbaar!
 • Krachtig, humoristisch topteam!
 • De voorbeelden van de kleuren waren duidelijk en feedback blijft voor iedereen lesmateriaal.
 • Feedback geven vind ik makkelijker dan feedback krijgen, maar leer nog steeds!
 • Je leert bewuster naar mensen kijken.
 • Leerzame en zinvolle training

 

Bas Braam, consultant

december 2015

Tijdens mijn individuele coachingtraject heb ik de DISC ontdekt. Dit heeft mij inzicht gegeven en ook aanknopingspunten om op te pakken bij communicatie. Deze kan ik nu nog verder oppakken en verder ontwikkelen en ik ben er van overtuigd dat mij dit verder gaat brengen. Daarnaast vond ik het prettig om tijdens de coaching veel casus te behandelen en de mogelijkheid om de sessie met een acteur te doen maakte het helemaal compleet.

 

Mireille, Zorgmanager ETZ ( Elisabeth en Tweesteden ziekenhuis Tilburg)

november 2015

 

Het St Elisabeth ziekenhuis en het TweeSteden ziekenhuis gaan fuseren. Er is voor gekozen de geboortezorg op één plek te concentreren in Tilburg. Dat betekent dat twee werelden samengebracht moeten worden. Beide ziekenhuizen hebben de laatste jaren heel hard gewerkt aan het profileren van de geboortezorg met ieder zijn eigen identiteit, cultuur, overtuigingen, werkwijzen en vergaande afspraken.
Er is in alle gevallen intensieve samenwerking tussen het ziekenhuis, de 1e lijns verloskundige praktijken en de kraamzorg.
Met het concentreren van deze zorg op één locatie moest er eenduidigheid komen in visie en wijze van samenwerken. Om het tempo erin te houden, willen we in het nieuwe jaar gaan bouwen aan het nieuwe moeder- en kind centrum. Als we niet weten wat onze gezamenlijke nieuwe visie is en hoe zorg er in de praktijk uit zal gaan zien, is het lastig om een goed bouwconcept neer te zetten.
 
We hebben er voor gekozen om met alle steakholders uit de verschillende organisaties 3 dagen op de hei te gaan waarbij aan het einde van die dagen een eerste concept bouwplan gereed moest zijn. Onder de bezielende begeleiding van Paula en Natasja hebben we deze drie dagen optimaal benut en het resultaat was meer dan verwacht! Het was super spannend. Als we vragen aan professionals om 3 dagen uit het primaire proces te stappen, moest het resultaat wel goed zijn. We hebben 2 dingen bereikt: Een prachtige aanzet voor een huisvestingsplan met daarin de gedeelde visie en werkwijzen opgenomen en het verworden tot een echt team! Dat laatste resultaat is zeker zo belangrijk voor die gezamenlijke toekomst.
 
Door de gedegen voorbereiding, het goed luisteren, het gebruiken van mooie werkvormen en het flexibel kunnen inspelen op de behoeften van de groep hebben Paula en Natasja een belangrijke bijdrage geleverd aan het resultaat van deze drie dagen. Voor ons een belangrijke basis deze grote verandering met elkaar door te kunnen maken. Dank daarvoor!

 

Foto 3 heidagen Moeder en Kind

 

Arnoud Frericks,

Programmacoördinator Scholingen SHL-Groep

Onder de bevlogen leiding van Natasja van Moorst hebben we met een groep POH’s GGZ kennis mogen maken met Reflecting Team Intervisie. Hoewel intervisiemethodieken in de kern veel op elkaar lijken, heeft Reflecting Team Intervisie ons toch weer nieuwe inzichten opgeleverd.

Leuk ook om te ontdekken dat de methode geschikt is voor ook wat grotere intervisiegroepen.

 

Roland van der Loos

Door het volgen van een persoonlijk coachingstraject heb ik de competenties ontwikkeld om in mijn functie als leidinggevende in een middelgroot ziekenhuis uit te kunnen voeren.
Door mijn persoonlijke groei stuur ik inmiddels meerdere eenheden aan.

 

Irit en Pauline, BSO Den Bosch 

We zouden de workshops -waaronder werken met energie en plezier- iedereen aanraden! Je leert hoe je met moeilijke omstandigheden (waar je geen invloed op lijkt te hebben) om kunt gaan. We leerden dat je altijd een keuze hebten invloed op de manier waarop je met situaties omgaat.

Doordat ook ingegaan werd op bronnen van arbeidsvreugde kun je zien waar op jouw werkplek nog wat te behalen valt. 

Tijdens eerdere trainingen die we bij Pontier&vanMoorst hebben gevolgd werd ingegaan op ieders persoonlijke werkstijl en motivatie. Hieruit voortvloeiend leerden we onze eigen kwaliteiten te benutten en niet bang te zijn deze ook daadwerkelijk in te zetten. Onze visie is duidelijk geworden, wij zijn anders gaan denken over ons werk en onze invloed hierop en voelen ons hierdoor sterker. Hierdoor zijn we anders door de transitie gekomen. Het is ons gelukt om als team hecht en positief te blijven. 

 

Irit Laarhoven van SWZ Zorg

Ik vond het weer een erg leuke avond. Inspirerend, het zet je aan het denken en geeft duidelijke handvatten over hoe je in het dagelijks leven meer vitaliteit (en plezier!) kunt creëren voor jezelf.

Ik ga hier zeker zelf weer verder mee aan de slag.

 

Laura Klomp, teamleider SHL-groep Praktijkondersteuning:

In februari hebben wij een drietal avond bijeenkomsten gehouden waarbij  “Werken met plezier en energie” als scholing werd aangeboden.

 

De praktijkondersteuners zijn gewend vakinhoudelijke scholingen te volgen en dit was dus totaal iets anders. 

Waar de meeste praktijkondersteuners na een lange dag werken enigszins vermoeid en uitgeblust de zalen binnen kwamen lopen, ging het roer om en liepen zij enthousiast weer naar buiten aan het einde van de avond. Nagaan wat in je werk energie geeft en wat energie kost doe je eigenlijk niet zo snel.

 

Het enthousiasme waarmee de trainer deze avond vorm heeft gegeven, is een dikke pluim waard.

 

Ann Dierkx van SHL-Groep:

Sinds 2003 ben ik werkzaam bij Shl- Groep. Begonnen met puur zorginhoudelijke ondersteuning als diabetesverpleegkundige in diverse huisartsenpraktijken. Later met de komst van zorggroepen heb ik mij meer gericht op het kwaliteitsbeleid van zorggroepen. Nu sinds 2 jaar werkzaam als manager van de afdeling Specialistische Zorg & Management. Een afdeling waar diverse functionarissen werkzaam zijn maar die allemaal te maken hebben met huisartsen en zorggroepen. In 2011 hebben wij als team de mogelijkheid gekregen om door Paula & Natasja getraind te worden: “Adviseren met lef”. In het veranderende landschap om ons heen werd er niet alleen van ons een zorgverlenende maar ook een adviserende rol verwacht. Wij zouden ons hier meer in moeten gaan profileren.

Er werd o.a. gebruik gemaakt van de Persoonlijke Stijl Analyse, gebaseerd op de DISC- profielen. Deze methode gaf mij inzicht in de diverse types personen maar ook vooral in mezelf. Toen ik nog dagelijks in gesprek ging met huisartsen om verbetertrajecten in te zetten, kon ik, afhankelijk met welke kleur huisarts ik in gesprek ging, mijn tactiek aanpassen. Op deze manier bereikte ik makkelijker mijn doel door een andere aanpak. Het was overduidelijk dat ik hartstikke rood ben: direct, ik ga op mijn doel af, hou niet van details.  Wanneer ik dan met een “blauwe” huisarts in gesprek ging, wist ik dat het gesprek juist op details gebaseerd zou zijn en dat ik mij anders moest voorbereiden. Later als manager van mijn afdeling zag ik de uitdaging in het diverse kleurenpalet die gevormd werd door alle diverse functionarissen. Ik zag mijn kans mooi om opnieuw met mijn favoriete trainers en kleurtjes aan de slag te gaan. Dit keer werd de teambuilding een speerpunt. De DISC- profielen waren wederom de basis. Hoe ziet mijn team eruit? Hoe zijn de kleuren, en dus de sterke en zwakke eigenschappen verdeeld? Hoe kunnen we beter van elkaars kwaliteiten gebruik maken? Wederom eem succesvolle training met een meer dan gewenst resultaat!

 

Privé of werk gerelateerd, ik ben in de ban van de DISC en bijbehorende regenboog!


 

Reacties van deelnemers aan de training van TransvormPerspectief: ‘De toekomstbestendige medewerker’ Bewust naar eigen regie! Van april-oktober 2014.

 

Ineke van Kruijsbergen: Inspirerend, warm, boeiend, bewustwording, kennis van zaken, leren kijken naar mogelijkheden, uitkijkend naar volgende trainingsdag.

 

Jacobien van t Hof: op een prettige manier en in persoonlijke sfeer krijg je de training. De training is professioneel en geeft je een bewustwording van je eigen kunnen, handelen, denken in mogelijkheden.

 

Pauline van Hattum: prettige, vertrouwelijk sfeer, grote betrokkenheid, zeer vakkundig, luisterend oor, meelevend!

Irit van Laarhoven: Erg inspirerend en leerzaam. Ik kan er veel uithalen voor mezelf. Veel ideeën en zelfkennis eruit gehaald. Ik denk dat ik hier goed mee vooruit kan. Bedankt!

 

Ellen van den Brand: aanrader voor anderen om zeker deze training te gaan volgen!

 

Rian de Moel: Deze training heeft me meer inzicht in mezelf gegeven. Ik ben zekerder van mijn kwaliteiten en weet waar ik nog aan kan werken. Ik heb geleerd dat ik meer invloed heb, nu daar nog gebruik van maken!

 

Kelly Cornelissen: het eigen denken en verder kijken heeft mij enorm geholpen om vol vertrouwen een stap te maken in mijn carrière!

Freek van Tetering: een leuke en zeer interessante training waarbij je veel kennis krijgt over jezelf en over anderen. En je tools krijgt om jezelf te verbeteren zowel privé als werksfeer. Door de training kijk je beter om je heen en wordt je blijer met wat je hebt. Een training die ik aan zou raden als je niet precies weet wat je wilt en wie je bent. Bedankt!

 

Sanne van de Berg: het was leerzaam en motiverend om je te ontwikkelen en je anders te laten deneken. Daardoor kan ik nu mensen die mij energie kosten, energie van krijgen. En nog meer bewustwording van dat jezelf in de hand hebt hoe situaties gaan lopen.


Het bureau Pontier&vanMoorst hebben we ingehuurd om onze 60 Self-Storage medewerkers te trainen in hun klantbenadering. Die is al op een hoog peil aangezien we gemotiveerde vakmensen in dienst hebben. Echter door wat personeelsaanvullingen en doordat “oud gedienden” vaak een eigen stijl hebben ontwikkeld, wilden we meer eenheid en professionalisme daar in aanbrengen. De gunst van onze klanten bepaalt ons commercieel succes. Medewerkers zijn onze belangrijkste schakel daarbij, die verdienen dan ook een heel goede training. Diverse bureaus konden ons niet overtuigen, maar met Pontier & van Moorst was er direct een goed gevoel. En terecht is gebleken.

We hebben aan Paula en Natasja een grote steun gehad. We wilden maatwerk en kregen dat ook. De directe persoonlijke benadering van onze deelnemers in kleine groepjes gaf, zoals verwacht, de beste leerresultaten.

Door medewerkers te confronteren met een acteur hebben de deelnemers, in 3 uur tijd, ingezien dat er veel vanuit (ongegronde) aannames gedacht wordt. Door het trainen van “het benoemen” gecombineerd met het onderling uitwisselen van tips en ervaringen, is er verder gewerkt aan het uitbouwen van ons A-merk. Deelnemers waren zich na de training ervan bewust hoe ze overkomen op een klant en welke invloed ze hebben in een contractbeslissing. Ze ontdekten daarbij hun “kracht” te benutten en hun “ allergie” te omzeilen. Wij zijn als Regiomanagement zeer tevreden met het resultaat. Nu ligt bij ons de taak om in individuele coaching gesprekken deze basis verder uit te bouwen.

De training is zeer geschikt om te herhalen aan nieuwe instromers. Een acteur kan in korte tijd heel duidelijk medewerkers confronteren met hun ontwikkelpunten, een trainer zet daarna de eerste stap in het verankering van gewenst gedrag. Paula en Natasja is dat gerust toevertrouwd. Met nogmaals dank hiervoor.

 

Marco Visser, Regiomanager Zuid, City Box.


Enthousiaste reacties van deelnemers aan onze workshop: Maak je team APK proof!

 

Gisterenavond hebben we in 2,5 uur tijd zeer veel geleerd over 'Hoe wordt mijn team APK proof. Interactieve werkvormen passeerden de revue zodat wij als deelnemers ook van elkaar konden leren en direct met practische tips naar huis konden gaan. Jullie jarenlange ervaring zorgden voor een compact programma met speciaal die zaken die ook echt van belang zijn voor effectieve teamvorming met de mens centraal. Betere prestaties volgen hieruit vanzelf. Dank je wel en we laten weten hoe de de APK proof vast gaan houden en anders boeken we nog een tweede keuring met speciale behandeling voor nog meer snelheid en kwaliteit! We zijn van start!
Mr. Bertine Blom
Business Consultant & High Performance Coach

 

We hebben een fijne avond gehad. Dank voor jullie enthousiaste inzet en inspiratie.
Huub van den Berg, MAGvendra Sales Academy voor Accountants
 
Het was echt de moeite van de reis waard! Het is altijd fijn om met gemotiveerde en enthousiaste collega’s aan de slag te gaan in een ontspannen en leerzame setting. De humor wordt hierin niet vergeten en dat is ook een belangrijk deel in ons werk.
Dank je wel… en tot ziens,
Nelly vd Zanden
ZoCo verpleegzorg PG.
 
Wat een positiviteit en energie…in een prettige omgeving.. heel prettig ervaringen te delen op een opbouwende manier!
Joni Honselaar, (Zorgmanager Thuiszorgteam Haagse Hout & ad interim Benoordenhout)

Managen doe je met Zorg!  3 daagse basis management training voor Avoord Zorg coördinatoren:

 • Ik heb de cursus echt als zinvol ervaren en ik kijk met veel plezier terug. De afsluiting was erg leuk en dat er zoveel moeite voor gedaan wordt ….. SUPER………….!!!
 • Goede bagage om in de praktijk toe te passen.
 • Met de acteur erbij wordt het een duidelijk geheel.
 • Leerpunten zijn voor mij toepasbaar in de praktijk en je kunt er gelijk mee aan de slag!

Teamcoaching: Teamleider Jolanda Timmermans St.Elisabeth:
Het doorbreken van een oude cultuur binnen een afdeling is een uitdaging. Vaak is dit een langdurig  en intensief proces. Ik heb Pontier&vanMoorst ingeschakeld om samen met mij dit veranderproces doelmatig en krachtig vorm te geven. Er is in verschillende sessies met alle teamleden gedurende 4 maanden intensief gewerkt aan het  verkrijgen van vertrouwen, samenwerking, nemen van eigen verantwoording en collegialiteit. Het team heeft een Karrenwiel gemaakt, bestaande uit belangrijke onderdelen zoals respect, communicatie, initiatief en flexibiliteit. Het wordt centraal op de afdeling (als reminder!) zichtbaar opgehangen. Het team is van een mager zesje naar een 7,5 gegaan!

  

Training Agressie voor PG bewoners voor Avoord Zorgcoordinatoren en verzorgenden:
In 2013 hebben 2 groepen zorg coördinatoren en 2 groepen verzorgenden de training omgaan met agressie gevolgd. Deze trainingen zijn unaniem goed beoordeeld door de deelnemers, vooral door het goed kunnen oefenen van casussen in de praktijk met hulp van een acteur, de deskundige feedback van de trainer, toepasbaarheid in praktijk, de afwisseling van het lesprogramma.
Monique de Jonge, Coördinator intern cursusbureau

 

Reacties van deelnemers nav de training Leefstijl beïnvloeden van de patiënt met de DISC ten behoeve van zelfmanagement aan de hand van een individueel zorgplan:

 • Erg leuke nascholing. Heel leerzaam om mijn eigen communicatiestijl op papier te zien en waarom ik soms reageer zoals ik reageer. Moeilijk om bij elk consult de communicatiestijl van de patiënt in te schatten en ook te weten en doen wat bij deze patiënt juist is. Ik had voorafgaand aan de cursus niet gedacht dat praten over communicatie zo leuk en leerzaam kon zijn.
 • Ik wist niet wat me te wachten stond. Nu na 3 scholingen kan ik dat het leerzaam is geweest. Hoe benader in de patiënt en hoe kan ik het beter doen gezien de vier kleuren.
 • Werken met acteur van toegevoegde waarde om de stijlen te verduidelijken en te analyseren.  Zijn totaal geen bedreiging in de rollenspelen.
 • Voor het eerst heb ik een rollenspel leuk gevonden.
 • Niet alleen toepasbaar in het werk maar ook in prive.
 • Jullie hebben kennis van de “kleuren” deelnemers wat ik als positief heb ervaren en om te zien wat de krachten van de verschillende kleuren zijn.
 • Prettige sfeer; stimuleert om eerlijk te zijn.
 • Blijft voor mij hier en daar nog  “kunstmatig” aanvoelen om de dingen anders in te kleden omdat er een bepaald type voor je neus zit. Maar als het werkt win je er iets mee!
 • Interactief en praktijkgericht.
 • Heel bijzonder hoe jullie met elkaar de veiligheid kunnen bieden dat de deelnemers zo actief zijn en veel van zichzelf laten zien.

 

Sinds 20 maart 2012 verzorgen Natasja en Paula de training “gesprekstechnieken voor contactverzorgenden” voor Avoord Zorg en Wonen. Dat doen ze zo goed dat de aanmeldingen  blijven binnenstromen en er voor 2013 weer opnieuw 8 groepen ingepland zijn.

Natasja, Paula en acteur Corrie Broks sluiten goed aan bij onze cultuur. Kort de theorie aanstippen en veel doen en oefenen. Het is natuurlijk reuze spannend om samen met een acteur een casus, die je zelf hebt mogen aandragen, kunt uitspelen. Maar uiteindelijk is dit wel de beste manier om de gesprekstechnieken te verbeteren. In de evaluaties komen uitsluitend positieve reacties naar voren:
“Beknopte maar toch heel duidelijke theorie als naslagwerk waar je echt je gedachte bij kan houden”
“Trainers waren zeer deskundig, goede feeling met praktijk”

“Feedback is positief wat uitnodigt tot meer betrokkenheid”

“Vooral het goed luisteren ervaar ik als heel belangrijk en zeker toepasbaar”

“De theorie wordt goed gecombineerd met oefenen; dit maakt het erg duidelijk en ook leuk om te doen en zeker niet saai”

Kortom trainers, die aanvoelen waar de behoefte ligt en goed met ons meedenken in de opzet van de training!

Monique de Jonge, coördinator intern cursusbureau Avoord Zorg en Wonen

 

Teamcoaching

Effectief samenwerken door kleurrijk te communiceren, heeft de eerste stappen gezet in onze teamsamenwerking.  Wij hebben samen met Paula en Natasja gewerkt aan een goede samenwerking en open communicatie binnen het team van de polikliniek en beide leidinggevenden.  Allereerst heeft iedereen veel gehad aan de persoonlijke stijl en TEAMGRID-analyse gebaseerd op de DISC. Dit gaf ons inzicht in de verschillende communicatiestijlen van de iedere individuele medewerker. De medewerkers kregen meer begrip voor elkaar en inzicht waarom men reageert zoals hij/zij doet. De medewerkers kregen hierbij tips om de communicatie op de verschillende temperamenten te kunnen voeren. Tijdens de eerste bijeenkomst liep deze anders dan verwacht ( de meetlat waarin het hier en nu- en de gewenste situatie aan de orde komen). Paula en Natasja voelden het team goed aan en in overleg werd het programma bijgesteld. Nadat de huidige en gewenste situatie (met frustratie en gelach) door iedereen uitgesproken was, zijn we dieper op de kleuren ingegaan door het bespreekbaar maken van irritaties en positieve punten van elkaar (twee-aan-twee). Deze bijeenkomst had als resultaat dat het team dit verder wilde doorzetten maar dan met iedereen.

In eerste instantie begreep niet iedere medewerker  in het team waarom deze coaching opgestart werd.  Al snel kwam naar voren dat dit het juiste moment was om wel met elkaar aan de samenwerking te werken. Naarmate de bijeenkomsten vorderden ontstond er een positiviteit en synergie in het team. Dit is een groot goed voor onze patiënten, waar wij onze zorg aan verlenen. Wij, als team, kunnen ons nog steeds verder ontwikkelen, maar de positiviteit en open communicatie is een belangrijk punt om (positief)kritisch naar elkaar en naar ons werk te zijn.  De borgingsbijeenkomst moet nog plaatsvinden, maar ik twijfel er niet aan dat dit wederom een nuttige invulling van onze middag gaat worden.

Oktober 2012, Brigitte Kaptein, Hoofd Zorgeenheid Elisabeth ziekenhuis.

 

Het grote samenwerkingsavontuur

Een nieuwe locatie, een nieuw verpleegkundig team, een nieuw zorgconcept. Ingrediënten voor een kwalitatief goed inwerkplan. Pontier en van Moorst hebben hierin meegedacht. Gezamenlijk hebben wij gekozen voor een teamdag waarbij eigen identiteit, samenwerken en vertrouwen aan bod kwamen. Door acteurs werden situaties uitgelicht en men ging ook samen in groepjes aan de slag volgens het Karrenwiel principe. De verpleegkundigen vonden het geweldig. Men heeft elkaar in korte tijd heel goed leren kennen. Eigen kwaliteiten zichtbaar maken en bekijken hoe je deze als beste in kunt zetten is een belangrijk onderdeel geweest van deze teamdag.

Een mooi begin voor de verpleegkundigen van Hospice Marianahof!

Oktober 2012, Jolanda Timmermans, Manager Zorgeenheid Kloosterhof en Hospice Marianahof

 

Teamcoaching:

“Twee inspirerende bijeenkomsten gehad onder leiding van Paula Pontier en Natasja van Moorst. Doel was een sfeer van veiligheid en vertrouwen te creëren voor de medewerkers van een nachtdienstenteam, waardoor zij meer respect naar elkaar leren tonen en zich meer gewaardeerd en betrokken voelen. Er is hard gewerkt en lef getoond door alle deelnemers. Daarnaast heb ik zelf weer nieuwe invalshoeken geleerd waarmee ik aan de slag kan. Het sprankelmoment en de cirkel van lef en laf, passeren nog regelmatig de revue in de huidige werkoverleggen.”

December 2012, Birgit van Voorn, Avoord Zorg en Wonen

 

Individuele coaching

In januari 2012 heb ik de mogelijkheid aangeboden gekregen om vanuit mijn werkgever Avoord zorg en wonen een individueel  coachingstraject te gaan volgen. Ik was toen in het 3de jaar Management in de zorg bij Avans bezig. Een super leuke, maar ook pittige opleiding waar je theoretisch veel leert. Ik miste tijdens mijn opleiding de diepgang in persoonlijke ontwikkeling. De lessen zijn in groepen opgezet en tijdens de persoonlijke effectiviteit trainingen blijft het oppervlakkig. Ik kreeg in die tijd ook terug van mijn manager “met deze opleiding alleen kom je er niet, je moet ook echt aan jezelf als persoon gaan werken, persoonlijke groei en ontwikkeling is nodig om er te komen als manager”. Deze uitspraak heb ik mijn verdere opleiding en periode tijdens de training mee genomen. Het persoonlijk sterker worden om te groeien naar de functie van manager door meer aan te sluiten bij de communicatiestijl van de ander en minder vanuit het natuurlijk gedrag te reageren. Het omgaan met escalaties en het dan niet persoonlijk te maken, uit situaties stappen en er van een afstand naar kijken. Veel om te leren en daarbij heeft mijn coach Natasja van Moorst mij veel geleerd. Door gebruik te maken van Q4 profiles krijg je inzicht in je persoonlijke communicatiestijl en de stijl van andere, en kun je deze tijdens je werk met je teams, collega`s leidinggevende en tijdens mijn opleiding en privé effectiever omgaan met situaties. Ik denk nog vaak terug aan het geleerde tijdens de coaching sessies en haal deze met regelmaat terug. Veel inzicht in mezelf gekregen en erg verhelderend door te werken met persoonlijke stijl profiel, persoonlijk waarden profiel en persoonlijk interesse profiel. Iedereen aan te bevelen, ik had deze coaching niet willen missen!

Esther Oomens, Avoord Zorg en Wonen

 

Individuele coaching

Het afgelopen jaar heb ik een individueel coachingstraject gelopen bij Paula om beter in mijn vel te komen zitten. Hierin zijn verschillende profielen in kaart gebracht. Dit heeft me tot inzicht laten komen van wat me energie kost in het werk en wat me energie oplevert. Dit gebruik ik nu in de keuzes van wat wel en niet op te pakken in mijn dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast heeft het me de overeenkomsten laten zien in mijn handelen in mijn privéleven en in mijn werk. Verder hebben we nadrukkelijk stil gestaan bij de verschillende manier van communiceren in het effect hiervan op het resultaat, dit doe ik inmiddels een stuk bewuster. Ik heb echt het idee dat ik de hulpmiddelen heb gekregen om mezelf verder te kunnen ontwikkelen.

Frans Martens, Business Controller, Elisabethziekenhuis

 

Workshop “Kleurrijk communiceren” aan de hand van de Q4 Persoonlijke Stijl Analyses.

“Voor ons team was de workshop verhelderend en verdiepend. De combinatie confronteren met je eigen kleur,  de effecten van anderen daarop en de cohesie tussen de verschillende stijlen geven een prima inzicht in de competenties en valkuilen binnen het team. Daarnaast was er ruimte voor humor en openheid naar elkaar toe. Kortom een prima investering.”

Lex Nonnekes , Regio Manager Avoord

 

Het was voor ons als management team van Avoord Zorg en Wonen voor het eerst in deze samenstelling dat wij samen een dag aan de slag zijn gegaan. Het was een zinvolle dag, waarin we samen gekeken hebben hoe ons team er uit zag en hoe we elkaar aan konden vullen. Een goede eerste verkenning, waar we allemaal voldaan op terugkijken.

Jose de Laat, Manager Avoord

 

“Adviseren met LEF!”

“In het najaar van 2011 heeft de afdeling consulenten (19 medewerkers) van SHL kennis gemaakt met Paula en Natasja. Zowel in de voorbereiding van de trainingen, als gedurende de training zelf, was de klik met de trainers en deelnemers goed, zij waren goed in staat om snel een beeld te vormen van onze scholingsbehoefte en hebben daar prima op ingespeeld.

We zijn begonnen met een teambuilding, de consulenten zien elkaar niet vaak omdat ze vanuit verschillende locaties werken en ook op verschillende vakgebieden. Het was prettig op een ontspannen informele wijze activiteiten met elkaar te ondernemen waarbij samenwerken en elkaar leren kennen centraal stond. Vervolgens hebben we de op maat training “adviseren met lef gevolgd”. Deze training is zeer goed ontvangen. We hebben gewerkt met individuele stijlprofielen, voor iedereen een eigen rapportage van stijlen in denken en handelen, waardevol om zelf te weten, maar ook waardevol om te delen met  het team. Het maakt dat je als team beter op elkaar ingespeeld bent. We zijn nog lang niet klaar met ontwikkelen, maar weten nu wel heel goed welke richting we op moeten en wat we nodig hebben.”

Hadewych Smit, Hoofd consulenten SHL-groep

 

Verkoop trainingen “Be Pro Fashion All!”

Succes begint bij je mensen, zij die iedere dag weer klaar staan op de winkelvloer om onze klanten optimaal van dienst te zijn. I.s.m. met Natasja hebben we een totaal programma  “Be Pro Fashion All!” opgezet. Aan de hand van 3 verkoopstappen, inclusief kennis van figuurlijnen en het analyseren van kleurtypen  geven we de mensen extra tools om het verkoopproces te professionaliseren. En zo ieder halfjaar een onderdeel in te trainen bij onze (assistent) storemanagers zodat zij daarna aan de slag kunnen met hun eigen teams in de winkels. De betrokkenheid in de organisatie, inlevingsvermogen in het retailvak en kennis zijn voor mij de reden om met Natasja te werken. Natasja, dank voor je inzet en investering in onze teams.

Dave Penners, Marketing Manager Internationaal MS MODE

 

“Effectief beïnvloeden”

Met het stafconvent wilden we graag een professionaliseringsslag maken: een heldere plek in de organisatie, toegankelijk zijn voor vragen én meer invloed uitoefenen op het medisch vakinhoudelijke beleid van de organisatie. Met hulp van Paula en actrice Monique hebben we twee stappen vooruit gezet!

Arnoud Frericks, Secretaris Stafconvent, SHL-groep

 

“Managen doe je met zorg!”

Een 3 daagse basis management training opgevolgd met 5 verdiepingsmodules met de onderwerpen: effectief communiceren, omgaan met veranderingen, vergadertechnieken, coaching en de weerspiegeling van samenwerken. Een groot deel van onze zorgcoördinatoren hebben deel genomen aan deze trainingen. Ze hebben er veel van geleerd, vooral als het gaat om gesprekvoering en coachen van medewerkers. Het leren door theorie gelijk te oefenen met elkaar met de nodige dosis humor maar in openheid en een sfeer van vertrouwen. Nu is openheid al steeds meer cultuur binnen Avoord zorg en wonen,  maar het is de verdienste van de trainers en trainingsacteur om vanaf de 1ste minuut de sfeer te creëren dat het ten volle benut kan worden!

Jose de Laat, Manager Avoord

 

Teamcoaching

Begin 2011 zijn we gestart met de  implementatie van "Kwartslag 2". Een reorganisatie waarbij de ingezette koers van de afgelopen 4 jaar een vervolg kreeg. De organisatiestructuur werd zodanig aangepast dat verantwoordelijkheden meer decentraal in de organisatie kwamen te liggen. Zorgeenheden zijn logisch verbonden in clusters aangestuurd door een organisatorisch en medisch manager. De rol van de zorggroep manager veranderde. De eindverantwoordelijkheid bleef, maar meer vanuit een coachende rol en ondersteuning daar waar het dreigt niet goed te gaan. Deze reorganisatie heeft veel teweeggebracht. Rollen en verantwoordelijkheden veranderden evenals relaties onderling. Dit was een zoektocht die niet zonder slag of stoot ging.

Paula en Natasja hielpen ons daarbij. Het thema was: effectief samenwerken door kleurrijk communiceren. De eerste bijeenkomst was emotioneel beladen. Allen scoorden een dikke onvoldoende betreffende samenwerking. Op een interactieve manier, ondersteund met verschillende methodieken werd gezocht naar  waar behoeften lagen. Er is geluisterd, gekeken en ondersteund en zo hebben we met elkaar vele stappen gemaakt op relationeel gebied. Ik voel me vele malen beter dan bij de start! En vind het top dat we dit bereikt hebben met elkaar!

Allen scoorden aan het einde van de coaching sessies dan ook zevens en achten als het samenwerking betrof. Een zeer mooi resultaat!

Mireille de Wee, Zorggroepmanager TweeStedenziekenhuis

 

Individuele coaching

Na aanleiding van een nieuwe functie en wat strubbelingen in communicatie ben ik een coaching traject aangegaan met Pontier&vanMoorst. Hierbij hebben we ons vooral gericht schriftelijke communicatie en stijl herkenning. Door de stijlherkenning ben ik mensen anders gaan benaderen waardoor ik eerder antwoord krijg op de door mij gestelde vragen. Door de schriftelijke communicatie ben ik de vragen anders gaan formuleren. Tevens heb ik geleerd hoe ik mails en rapporten beter kan opbouwen.

Nardie van Dongen

 

Teamdag

Een collega en ik hadden de uitdagende taak om een educatieve, leerzame maar ook leuke teamdag te organiseren voor de groep gedragskundigen van Amarant. Het thema dat op de voorgrond stond was het nader kennis maken met elkaar. 

We hebben voor deze dag Pontier & Moorst ingeschakeld, en achteraf hebben we daar geen spijt van gehad. Paula en Natasja hebben voor ons een leerzame en inspirerende dag verzorgd. De verschillende opdrachten waren erg dynamisch en gaven iedereen positieve energie. Daarnaast was veiligheid een belangrijk aspect op deze dag waardoor mensen zich kwetsbaar op durfde te stellen. 

De missie van deze dag was het nader kennismaken met elkaar, en hier is een goede start mee gemaakt. Hierop kunnen we weer voortborduren voor het komende jaar! 

Inge Meijer