Blog
Onze nieuwsbrief al gelezen? Lees hier

Via onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van allerlei interessante thema’s op het gebied van Persoonlijke -, Team- en Organisatie ontwikkeling!
Je mailadres wordt enkel gebruikt voor het toesturen van onze nieuwsbrief. Wil je je toch afmelden voor de nieuwsbrief? Klik hier?

Inschrijven

* verplicht veld
Beoordeel dit item
(2 stemmen)

Vanuit de  systeemdynamiek kijken wij naar de dynamieken in teams en organisaties vanuit de 5 systemische wetten. Elk team en elke organisatie is voortdurend in beweging maar zoekt tegelijkertijd naar een balans. Soms wordt die balans niet of moeizaam gevonden en dit uit zich dan in symptomen als een ‘slechte’ samenwerking, niet open staan voor feedback, communicatieproblemen. In ons vorige blog met deze titel zijn hebben we de andere 2 wetten nl. de oorsprong en historie en de ordening beschreven.

 

Een systeem wil compleet zijn. Als een systeem niet compleet is, omdat personen of groepen of gebeurtenissen niet gezien of erkend worden ontstaan er dynamieken die ongewenste symptomen veroorzaken. Het zorgt voor stagnatie en verlies van energie.

Er zijn verschillende werkvormen die wij gebruiken bij teamcoaching om dit inzichtelijk te krijgen. In een van de teams waar we coachten hadden we geen werkvorm nodig. Je ziet of voelt dat er iets of iemand uitgesloten wordt: er wordt niet naar deze persoon geluisterd, de persoon zelf zoekt veel contact met de manager of teamcoach.

 

Deze teamleden hebben zelf maar amper in de gaten wat ze doen, waarom ze het doen en wat het effect van hun eigen gedrag is. Je kunt de vergelijking maken pestgedrag op scholen. Bij het pesten of niet erkennen van een teamlid wordt er een subsysteem gevormd in het team. In dit subsysteem kan de pester of uitsluiter zelf de grenzen bewaken, de ordening bepalen en zeker zijn van duidelijk leiderschap. Dat geeft veiligheid, want systemen waar de ordening en het leiderschap helder is geven een veilig en zeker gevoel. In het betreffende team was een subsysteem dat elkaar voortdurend opzoekt, verbaal en non-verbaal. Gesprekken en evaluaties worden in het subsysteem gevoerd en niet in het oorspronkelijke systeem.

 

Vaak heeft dit te maken met leiderschap en leidende principes in een team of organisatie. En bij de ontwikkeling naar zelfsturende teams is dat bij uitstek een ingewikkeld thema. Vragen als: wie leidt hier? Wie is hier de leider? Is hij of zij de officiële leider of wordt het team geleid door iemand in plaats van de officiële leider? Dit zijn vragen die vooral in de onderstroom een rol spelen. En de ordening van leidende principes: wie in wezen zijn wij als organisatie of team? Wat is in de kern mijn beroep of functie? En welk leidend principe krijgt de voorrang? In het genoemde team is men nog erg op zoek naar de bestemming: voor wie of wat gaan we ons in zetten, waar liggen onze grenzen, hoeveel tijd en energie geven we aan uitzonderingen? En vooral wie bepaald deze grenzen ?

 

De strijd om ordening en voorrang van deze principes die allemaal gezien en erkend willen worden geeft duidelijkheid en kan voor ontspanning zorgen. In een team waar dat nog niet duidelijk is kan het zijn dat een teamlid de leiding gevende rol op zich neemt en dat zijn of haar principe leidend wordt. En dat een deel van het team daarachter staat omdat dat veiligheid geeft. En een ander teamlid uitgesloten wordt omdat hij of zij deze ordening niet erkend of accepteert.

Werk aan de winkel dus om dit aan het licht te brengen in dit team!

 

Met dank aan Bibi Schreuder voor haar heldere artikel over pestgedrag op scholen in het Magazine van het Bert Hellingerinstituut: Systemisch werken is overal!

Laatst aangepast op dinsdag, 14 april 2015 11:06
dinsdag, 03 maart 2015 14:45

Werk jij met energie en plezier?

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Deze maand hebben we drie workshops “Werken met energie en plezier!” gegeven aan praktijkondersteuners (POH-ers). Vorig jaar is er in die organisatie een Medewerkers Tevredenheid Onderzoek gehouden waaruit naar voren kwam dat de technostress en werkdruk hoog is bij de POH-ers.

Laatst aangepast op dinsdag, 14 april 2015 08:44
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Een mooie slogan om met zelfsturing aan de slag te gaan. Afgelopen maand mochten wij een teamdag begeleiden voor een groep professionals die ondersteunend zijn aan zelfsturende teams. Centrale vraag was: hoe is onze positie en rol t.a.v. deze zelfsturende teams? En hoe ziet een ieder dat? En hoe zien wij onszelf als zelfsturend team?

 

Op een ludieke en interactieve manier zijn we aan de slag gegaan met deze club en wat we ontdekten is dat men samen met elkaar voortdurend aan het leren en ontdekken was hoe die rol er uit moest zien. Nieuwsgierig naar elkaars visie, zonder oordeel, vragen stellend, zonder aannames en theatraal visualiseerden de subteams hun ideeën over ondersteuning bij zelfsturing.

 

Professioneel en eigenwijs liet de door ons gebombardeerde jury weten geen jury te willen zijn omdat dat niet past in een ondersteunende rol van zelfsturende teams. Want in jureren zit oordelen en beoordelen en dat is nou net niet wat we willen.

 

We willen open, in dialoog met elkaar oriënteren op deze vraag.

 

Het gevolg was een mooi gesprek na elke ‘presentatie’ over de visie en hoe die een plek konden krijgen in de praktijk. Een echte ontdekkingsreis!

 

Ook systemisch hebben wij gekeken naar de rol en positie in zelfsturende teams: zonder woorden mochten de professionals hun ‘beeld’ van rol en positie opstellen met collega-teamleden als representanten. Ontdekken van elkaars beelden en in gesprek gaan over wat wel of niet wenselijk is leverde mooie gesprekken op. En zo werd in de loop van de dag een mooie zaal met beelden ontworpen.

 

En wat helpt ons als team om de toekomst zelfsturend tegemoet te treden? Dat betekende dat de deelnemers zelf invulling konden geven aan een deel van het middagprogramma. Zij kozen uit de succesfactoren van samenwerking (Karrenwiel van Martijn Vroemen) voor ‘open communicatie’ (m.a.w. jezelf bloot geven, elkaar beter leren kennen door een aantal vragen te beantwoorden die best persoonlijk waren) en voor Initiatief tonen door van een probleem een kans te maken (cirkel van 8 en Omdenken).

 

Wat een enthousiasme en inspiratie, en wat een professionaliteit! Met een gerust hart lieten we het team aan de borrel en het diner op deze prachtige locatie: De Voortse Loop in Hilvarenbeek.

Laatst aangepast op donderdag, 26 februari 2015 09:39

slotje

Adres

Burgemeester Sweensplein 26, 5121 EM Rijen

telefoonPaula Pontier: 06-11065542

telefoonNatasja van Moorst: 06-38906403

 linkedin  fb  twitter

 

Webdesign: Visual Thinking