Blog
Onze nieuwsbrief al gelezen? Lees hier

Via onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van allerlei interessante thema’s op het gebied van Persoonlijke -, Team- en Organisatie ontwikkeling!
Je mailadres wordt enkel gebruikt voor het toesturen van onze nieuwsbrief. Wil je je toch afmelden voor de nieuwsbrief? Klik hier?

Inschrijven

* verplicht veld

Vanuit de  systeemdynamiek kijken wij naar de dynamieken in teams en organisaties vanuit de 5 systemische wetten. Elk team en elke organisatie is voortdurend in beweging maar zoekt tegelijkertijd naar een balans. Soms wordt die balans niet of moeizaam gevonden en dit uit zich dan in symptomen als een ‘slechte’ samenwerking, niet open staan voor feedback, communicatieproblemen. In ons vorige blog met deze titel zijn hebben we de andere 2 wetten nl. de oorsprong en historie en de ordening beschreven.

 

Een systeem wil compleet zijn. Als een systeem niet compleet is, omdat personen of groepen of gebeurtenissen niet gezien of erkend worden ontstaan er dynamieken die ongewenste symptomen veroorzaken. Het zorgt voor stagnatie en verlies van energie.

Er zijn verschillende werkvormen die wij gebruiken bij teamcoaching om dit inzichtelijk te krijgen. In een van de teams waar we coachten hadden we geen werkvorm nodig. Je ziet of voelt dat er iets of iemand uitgesloten wordt: er wordt niet naar deze persoon geluisterd, de persoon zelf zoekt veel contact met de manager of teamcoach.

 

Deze teamleden hebben zelf maar amper in de gaten wat ze doen, waarom ze het doen en wat het effect van hun eigen gedrag is. Je kunt de vergelijking maken pestgedrag op scholen. Bij het pesten of niet erkennen van een teamlid wordt er een subsysteem gevormd in het team. In dit subsysteem kan de pester of uitsluiter zelf de grenzen bewaken, de ordening bepalen en zeker zijn van duidelijk leiderschap. Dat geeft veiligheid, want systemen waar de ordening en het leiderschap helder is geven een veilig en zeker gevoel. In het betreffende team was een subsysteem dat elkaar voortdurend opzoekt, verbaal en non-verbaal. Gesprekken en evaluaties worden in het subsysteem gevoerd en niet in het oorspronkelijke systeem.

 

Vaak heeft dit te maken met leiderschap en leidende principes in een team of organisatie. En bij de ontwikkeling naar zelfsturende teams is dat bij uitstek een ingewikkeld thema. Vragen als: wie leidt hier? Wie is hier de leider? Is hij of zij de officiële leider of wordt het team geleid door iemand in plaats van de officiële leider? Dit zijn vragen die vooral in de onderstroom een rol spelen. En de ordening van leidende principes: wie in wezen zijn wij als organisatie of team? Wat is in de kern mijn beroep of functie? En welk leidend principe krijgt de voorrang? In het genoemde team is men nog erg op zoek naar de bestemming: voor wie of wat gaan we ons in zetten, waar liggen onze grenzen, hoeveel tijd en energie geven we aan uitzonderingen? En vooral wie bepaald deze grenzen ?

 

De strijd om ordening en voorrang van deze principes die allemaal gezien en erkend willen worden geeft duidelijkheid en kan voor ontspanning zorgen. In een team waar dat nog niet duidelijk is kan het zijn dat een teamlid de leiding gevende rol op zich neemt en dat zijn of haar principe leidend wordt. En dat een deel van het team daarachter staat omdat dat veiligheid geeft. En een ander teamlid uitgesloten wordt omdat hij of zij deze ordening niet erkend of accepteert.

Werk aan de winkel dus om dit aan het licht te brengen in dit team!

 

Met dank aan Bibi Schreuder voor haar heldere artikel over pestgedrag op scholen in het Magazine van het Bert Hellingerinstituut: Systemisch werken is overal!

Gepubliceerd in blog

Stappen naar zelfsturing….wat is haalbaar?

In 2014 zijn wij door diverse organisaties benaderd voor coaching op zelfsturing bij teams. Een ontwikkeling die we in deze tijd veel tegen komen in de zorg. De vraag die we ook kregen is: Wat is haalbaar of is het überhaupt haalbaar om dit team te ontwikkelen naar een zelfsturend team?

 

Goeie vraag! Want als je wilt gaan investeren is het goed om te weten of een team in staat is zich te ontwikkelen naar een zelfsturend niveau.

 

Hoe kom je daar achter?

Pontier&vanMoorst maken o.a. gebruik van de systemische kijk op teams om te bepalen of ontwikkeling naar zelfsturing haalbaar is. Onze werkvormen rondom de systemische wetten geven voldoende input om een advies uit brengen naar de klant.

 

Problemen in teams vertalen zich soms in symptomen zoals  onveiligheid, geen feedback durven geven, geen initiatief nemen etc. De oorzaken van deze symptomen zijn soms moeilijk te achterhalen. Je kunt dan kijken naar de systemische wetten. Er zijn er 5. Wanneer deze wetten in balans zijn in een team kan een team storingsvrij functioneren en zich ontwikkelen naar een hoger ontwikkelingsniveau, met gedrag en vaardigheden die nodig zijn om zelfsturend te zijn.

 

Wat speelt er op het onbewuste, niet zichtbare niveau af. We beschrijven hier een werkvorm die inzoomt op 1 van de 5 wetten nl:

 

  • De oorsprong en historie van het team

Bij een team hebben we een werkvorm in gezet rondom de oorsprong en historie van het team. Op een tijdlijn geven de teamleden samen aan:  Waarom is dit team opgericht? Wat zijn de mijlpalen/belangrijke gebeurtenissen in de afgelopen 5 of 10 jaar? Wie zijn gekomen en gegaan? Hoe was het met de sfeer en samenwerking? Wat werkte (niet)? Wat wil je meenemen en wat wil je achterlaten? Wat heeft het je gebracht?

 

Zowel het werken aan deze werkvorm als het bespreken van de antwoorden levert veel input op voor de teamcoach en de leiding gevende die dit team gaat coachen naar zelfsturing. Bepaalde patronen worden direct zichtbaar, pijnlijke of vrolijke situaties krijgen letterlijk een plek, nieuwelingen begrijpen beter wat er gespeeld heeft. Erkenning van het verleden is een belangrijke stap om verder te kunnen.

 

Volgende blog: de 2e wet van de ordening binnen het team!

 

We zijn benieuwd naar jouw ervaringen met de invloed van het  verleden op de samenwerking binnen teams.

Gepubliceerd in blog

slotje

Adres

Burgemeester Sweensplein 26, 5121 EM Rijen

telefoonPaula Pontier: 06-11065542

telefoonNatasja van Moorst: 06-38906403
      

 

Webdesign: Visual Thinking