Blog
Onze nieuwsbrief al gelezen? Lees hier

Via onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van allerlei interessante thema’s op het gebied van Persoonlijke -, Team- en Organisatie ontwikkeling!
Je mailadres wordt enkel gebruikt voor het toesturen van onze nieuwsbrief. Wil je je toch afmelden voor de nieuwsbrief? Klik hier?

Inschrijven

* verplicht veld
dinsdag, 01 juli 2014 10:59

Een business case van Savant: Hoe maak je zelfsturende teams succesvol?

Geschreven door
Beoordeel dit item
(1 Stem)

Pontier&vanMoorst is volop in beweging en op zoek naar inspiratie om zich verder te verdiepen in interessante thema’s. Dit keer zijn we in gesprek gegaan met Fons Groen, directeur Movinex en Ieke Bron, opleidingsfunctionaris bij Savant, om te onderzoeken wat de succesfactoren zijn bij het opzetten van zelfsturende teams.

In de zorg zijn organisaties volop bezig  met de transitie naar kleinschalige wijkteams waarvan verwacht wordt dat zij zelfstandig functioneren. Maar dat gaat niet vanzelf… Savant heeft dit middels een ondersteuningsaanvraag bij Vilans/In voor zorg! ingezet en de rol van Fons Groen is projectcoach. Vanuit In voor zorg! wordt gekeken of de aanvraag past binnen de pijlers die In voor zorg! heeft omschreven. Savant is nu bijna 2 jaar bezig en er is al heel veel gebeurd rondom de transitie naar kleinschalige wijkteams. Belangrijke voorwaarden om te starten met een dergelijke invoering is dat er een visie op leiderschap ligt die vertaald is naar de werkwijze van teams zodat er teamontwikkelplannen opgezet kunnen worden.

Zelfsturende teams opzetten is niet alleen een sociaal proces. Het is meer dan dat! Er moeten resultaten gehaald worden en er zit dus ook een zeer zakelijke kant aan. Savant heeft de volgende opzet gehanteerd bij het formeren van 22 wijkteams:

  1. Een team bestaat uit 10-12 medewerkers met een verdeling in deskundigheidsniveau.
  2. In ieder team is een wijkverpleegkundige geplaats en de meeste teams hebben een verpleegkundige in de wijk.
  3. Er is gefaciliteerd door het implementeren van ondersteuningshulpmiddelen als planningssoftware en PDA’s en in het ontwikkelen van vaardigheden zoals het daadwerkelijk omgaan met plannings/roostersoftware en het gebruik van PDA’s.
  4. Per team zijn de  resultaten bepaald en via eenvoudige dashboards kunnen de teams dit zelf monitoren. Het gaat dan om resultaten zoals  klant tevredenheid, bedrijfsvoering  en medewerker tevredenheid.
  5. De managers krijgen een andere functie en worden coach.

Fons en Ieke zijn er van overtuigd dat het noodzakelijk is dat er bestuurlijk commitment is en dat een directeur weet te inspireren “walk your talk” door laagdrempelig te zijn, duidelijk te zijn in de koers die je vaart en dat je een WIJ gevoel creëert. 

Voorafgaand heeft de voltallige wijkzorg middels meedenksessies mee kunnen denken in het proces naar zelfstandige teams om zo draagvlak te creëren. Er zijn teamtaken geformuleerd. Hierbij kun je denken aan plannen, roosteren en teamzaken. Deze zijn uitgewerkt in teamontwikkelplannen waarin ook resultaatafspraken zijn opgenomen zoals klanttevredenheid en verzuim.

Fons heeft veel ervaring met het opzetten van zelfsturende teams. Hij ziet in de praktijk vaak dat teams te lang ‘vastgehouden’ en daarna te abrupt losgelaten worden. “Team en managers houden elkaar in een soort gevangenschap”. Dit komt vaak voort uit het feit dat het team regels nodig heeft en de manager blijft controleren!” Tijdig beginnen met loslaten, maar wel voor een vangnet zorgen en het expliciet wisselen van rollen en innemen van een nieuwe positie voor zowel team als de managers, is zijn advies!  Het kan daarbij helpen te wisselen van team. Daarbij  is het een mooi moment om zelfstandig maken van een team ook symbolisch te markeren. Bij Savant zorg wordt letterlijk het stokje overgedragen.

Om de eerder beschreven ‘gevangenschap’ te voorkomen heeft Savant er voor gekozen om de managers uit de lijnpositie weg te halen en iedere manager (dat waren er 5) een inhoudelijk aandachtsgebied toe te delen en als teamcoach te laten fungeren bij het opstellen van het teamontwikkelplan. Een heel boeiend proces waar Savant lang mee gestoeid heeft om alle managers dezelfde mogelijkheden te geven om te gaan coachen. Aan de hand van korte workshops hebben zij hun coachingsvaardigheden aan kunnen scherpen.  Onderwerpen die aan bod kwamen waren conflicthantering en besluitvorming. Inmiddels zijn er van de 22 teams 8 klaar om los gelaten te worden.

Wat moet je zeker doen om zo’n complex proces te laten slagen:

  1. Resultaat afspraken maken.
  2. Kaders en heldere afspraken maken waar binnen gewerkt wordt.
  3. Ondersteuning bieden van andere afdelingen. Bijv. een goed planningssysteem is een harde onderlegger.
  4. De rest van de organisatie meenemen bijvoorbeeld de ondersteunende stafdiensten.

Ieke geeft aan dat het wel heel spannend is om met zoveel dingen op zoveel fronten tegelijk bezig te zijn. Je moet je constant bewust zijn om niet teveel te gelijk proberen te doen. Haar advies naar andere organisaties die een start willen maken met de transitie naar zelfstandige teams is: houd rekening met doorlooptijden. Er is niets zo frustrerend als je wilt starten en bijv. het planninsgsysteem werkt niet optimaal!

Dan rest ons de laatste vraag aan Ieke en Fons te stellen: wat maakt dat dit in toch redelijk korte tijd gelukt is?

Unaniem wordt het antwoord gegeven: de aanpakkersmentaliteit die er is bij de directie, managers en medewerkers van Savant! De kracht zit hem in nieuwsgierigheid en het willen leren van elkaar!

 

Lees 4441 keer Laatst aangepast op donderdag, 05 maart 2015 07:31

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

slotje

Adres

Burgemeester Sweensplein 26, 5121 EM Rijen

telefoonPaula Pontier: 06-11065542

telefoonNatasja van Moorst: 06-38906403
      

 

Webdesign: Visual Thinking