MAAK JE TEAM APK PROOF! 

OP NAAR DE GEWENSTE SITUATIE

Op het moment dat een team wil groeien naar een TOP team gaan wij in gesprek met het team en bekijken we wat de huidige situatie is en wat de gewenste situatie moet zijn. Dit doen we m.b.v. de APK analyse en APK onderhoud 

APK ANALYSE

De APK analyse is een teamanalyse. Het is de 0-meting om te bepalen in welk mate het team zich nog kan ontwikkelen en waar de belangrijkste ontwikkelrichting van het team ligt. Om tot een goede analyse te komen houden we een intakegesprek met de leidinggevende en/of teamleden om vast te stellen wat er 'gekeurd' dient te worden. Of we observeren het team tijdens een vergadermoment en we gaan in een aantal teambijeenkomsten de teamdialoog aan met teamleden waarbij we verschillende interventiemethoden gebruiken. Immers, teams verschillen en de te kiezen aanpak bij teamontwikkeling moet daar op aan sluiten.

IS JOUW TEAM APK PROOF?

Wij gebruiken onze APK checklist gebaseerd op de 6 succesfactoren van samenwerking van Martijn Vroemen om te checken of je team APK proof is op benodigde onderdelen voor een succesvol team. 

  1. Motor: uitdagende en motiverende doelen waar het team voor warm loopt.
  2. Dynamo: het gevoel dat iedereen in het team invloed en zeggenschap heeft en dat je met elkaar verantwoordelijkheid neemt en in beweging komt.
  3. Smeerolie: open communicatie is in het team waarbij collega's elkaar eerlijke feedback geven.
  4. Accu: vertrouwen in elkaar waarbij respect is voor de verschillen van elkaar en het team elkaars kwaliteiten benut.
  5. Versnelling: veranderingsbereidheid zodat jouw teamleden zich flexibel aanpassen.
  6. Gaspedaal: jouw team koppelt daden aan woorden en toont initiatief.

Doe de APK check

 

Na afloop van de APK analyse zijn de teamleden zich bewust van mogelijkheden om zich te verbeteren.  
Het team ontvangt 'het keuringsrapport' met een gedegen advies over:

  • in welke mate het team zich kan ontwikkelen,
  • wat de succesfactoren van het team zijn, 
  • en welke factoren nog niet optimaal zijn om top prestaties te kunnen leveren.

 

Teams die (al) goed functioneren, de motor draaiende willen houden en in de juiste versnelling willen komen kiezen voor APK ONDERHOUD. Is jouw team ook toe aan APK onderhoud? Lees hier verder.